За записване

Приемат се ученици от 9 до 12 клас.

Приемът се извършва по документи и с молба на родител или настойник.

Необходими документи за записване:

  • Формуляр за записване
  • Фотокопие на свидетелство за завьршен клас
  • Фотокопие на документ за самоличност (бьлгарски и испански) на ученика
  • Фотокопие на документ за самоличност (бьлгарски и испански) на двамата родителите
  • 2 снимки на ученика, паспортен формат