История

Гимназия “Йордан Йовков” Мадрид се открива за учебната 2010/2011 година.

Тя е продължение на проекта Първо Българско Неделно училище “Св. Иван Рилски” в Мадрид, поради създалите се условия се обособява като отделно училище.

На първо място се наложи да разрешаваме проблем с материалната база, поради многобройността на учениците.

На второ място, детектирахме проблеми с мотивациата в гимназиалния курс и решихме да разделим училищата, заради инфлуенцията на “по-големите”.

На трето, но не последно място сме твардо решени да работим за намаляване на конкуренцията учител-интернет, телевизия.

Днес в гимназята учат 26 ученика от IX до XII клас в структура, предлагаща обучение по български език и литература, история и география на България в съответсвие c утвърден от Министерството на образованието, младежта и науката учебен план.

Oрганизират се извънкласни форми на обучение насочени към съхраняването на националната, културна и духовна идентичност, курсове за подготовка за матура и кандидат студентски изпити.

Училищата са частично финансирани по Национална програма “Роден език и култура зад граница” на Министерство на образованието, младежта и науката на България.

Бъдещето на гимназията се определя от промените в демографския и икономически фактор.

Преподавателският екип е с висока професионална квалификация, педагогически опит и чувство за отговорност.

Гимназия “Йордан Йовков” Мадрид се управлява от управителния съвет на Асоциация Балкан и координатор на проекта.

Занятията ще се провеждат в държавно испанско училище, дадено ни по споразумение подписано с област Мадрид.

Учебно - възпитателният процес е съботно - неделен. Учебният материал и хорариума са в съответствие с адаптираните за българските училища в чужбина програми на Министерство на образованието, младежта и науката на България.

Организират ce допълнителни занимания по интереси.

Издава се удостоверение за завършeн клас по български език и литература, история и география на България.