МАРИЯ ГОРОСТАНОВА

Директор

Висше образование, Начална и предучилищна педагогика – Пловдивски университет. Стаж като учител 32 г.

ПЕТЯ ДИМИТРОВА

Висше образование... Преподавател по български език и литература.

ПЛАМЕН СТАНЕВ

Висше образование. Педагогика на обучението по история и география спрофесионална квалификация на учител по история и география, Бакалавър. – Русенески университет „Ангел Кънчев„. 3г. стаж като учител, преподавател по история и география.

ГЕРГАНА МАДЖАРОВА

Хореограф и ръководител по народни танци

НИНА КОСТОВА

Ръководител по народно пеене

КАЛИН АНГЕЛОВ

Помощник администратор

АСЯ РАЛЧЕВСКА

Администратор

ПЕТЯ ЦАНЕВА

Координатор на проекта